Sastanak NO HSI Zadar 2010.

Nacionalni odbor HSI-CH je udruga HSK-CH u koju se udružuju športski savezi, športske zajednice i pojedinci hrvatskoga podrijetla u kantonima i gradovima Švicarske i druge udruge čija je djelatnost od značaja za razvoj i održavanje športa i Hrvatskih svjetskih igara u Zadru 2010.

Za sada još ne možemo znati koliko ćemo imati sudionika, ali je jako važno stvoriti optimalne uvjete za sve one koji se žele prijaviti, da svi budu dobro i na vrijeme upoznati. Jako je dobro primljena vijest o održavanju HSI-a u Zadru 2010. i na mnogim mjestima smo već dobili podršku naših zajednica i ljudi. Neke od njih možete vidjeti ispod priloga. Olimpijska groznica i zanimanje za Hrvatske svjetske igre se može već osjetiti i u Švicarskoj. Dok je početak igara sve bliži, Nacionalni odbor sve više radi na promociji igara. U nedjelju 11. listopada 2009. u Bernu je održan sastanak na kojem su donijete nove odluke za daljnji rad na pripremama za HSI-e u Zadru 2010.

NO HSI-CH-Zadar 2010

Podržavamo HSI-e u Zadru 2010.

Image
F.G.HKM CLARENS – MONTREUX

Image
NK CROATIA Zürich

Image
HKUD ”ŽIVA GRANA”GENEVA

Image
Nacionalni odbor HSI.