Važna obavijest za studente i znanstvenike

hrvatski studenti i znanstveniciOd mjerodavnih institucija u Republici Hrvatskoj zamoljeni smo za pomoć pri prikupljanju znanstvene građe Hrvata u Švicarskoj. Hrvati druge, možda i treće generacije, koji su pohađali ili još uvijek pohađaju visoke ili više škole znaju svoje radove, osobito s područja društvenih znanosti, posvetiti hrvatskim temama. Nedavno je, primjerice, jedna Hrvatica postigla Master (magistrat) na sociologiji specifičnom temom o Hrvatima u Švicarskoj.

Prava je šteta da se takva istraživanja prešućuju u hrvatskoj javnosti koja je o iseljenicima sasvim loše i većinom krivo obaviještena. Da bi se popravilo postojeću sliku o iseljenim Hrvatima u domovini, potrebno je uložiti dosta napora i osvojiti prostor u javnim priopćilima. Za ovo su nam potrebni ljudi, koji su spremni pisati, i sadržaji, koje možemo ponuditi.

Kako doći do vrijednih sadržaja ili radova? Svi radovi koji se ne pojave u obliku knjige ostaju po sveučilišnim pismohranama skriveni za javnost. A to je velika šteta. U Hrvatskoj postoji više ustanova koje su zainteresirane za radove ove vrsti, primjerice Nacionalna i sveučilišna knjižnica da ih pohrani, a Hrvatska matica iseljenika da ih u svom iseljeničkom zborniku registrira ili predstavi – ovisno o kvaliteti rada.

 

Stoga se mole sve Hrvatice i svi Hrvati koji su se u svojim maturskim, diplomskim, magistarskim radovima ili disertacijama u Švicarskoj doticali tema, koje se na bilo koji način tiču hrvatskog naroda bilo u iseljeništvu bilo u domovini, da nam dostave svoje radove. Kopije radova se mogu poslati u tiskanom ili elektronskom obliku na adresu: HRVATI.CH, Schalchengässli 9, 8212 Neuhausen am Rheinfall ili na mail-adressu: info@hrvati.ch. Prije slanja u tisak će se svim autorima omogućiti da pregledaju osvrt na svoj rad. Dodatne informacije možete dobiti i na brojeve telefona: 052 672 13 33 ili 079 228 55 21.