Razgovor s fra Mićom Pinjuhom u listu forum Kirche

fra Miu0107o Pinjuh

U broju 19 lista forumKirche od 25 rujna 2016. objavljen je razgovor s fra Mićom Pinjuhom, nacionalnim koordinatorom HKM u Švicarskoj.

U odgovorima novinarki Katarini Dujmović fra Mićo govori o pet stoljeća hrvatske pastve te o budućnosti hrvatskih katoličkih misija u Švicarskoj.

Klikom na sliku (2x) možete ju povećati do veličine pogodne za čitanje.

Klikni za povećanje!