Kako se osloboditi boli i blokada u organizmu?

U 30 godina istraživanja Roland Liebscher-Bracht i njegova supruga dr. Petra Bracht uspjeli su razviti terapiju koja prirodno može bolesnike trajno osloboditi njihove boli.

Njihov cilj je da svi ljudi mogu voditi bezbolan, zdrav život i u visokoj starosti. Tu metodu koristi i Hrvatica Pelka Evdenić Kuzelka u ordinaciji u Bernu.

Pelka Evdenic Kuzelka
Schmerztherapie PEK Integral
Furhan Schmerzfrei Praxis

Amthausgasse 1
3011 Bern

Telefon: 0041763079697
E-Mail: pelkaevdenic@gmail.com