Dojmovi s odmora – Blagaj

Desetak kilometara južno od Mostara, u blizini Blagaja nalazi se izvor Bune, najveći kraški izvor u Europi, pored kojeg se nalazi čuvena sufijska tekija.