Zornice u Schaffhausenu

Ima već skoro 20 godina kako sam predložio da se u našoj misiji počnu slaviti mise zornice. Do tada u našoj misiji zornica nije bilo. To je zaživjelo i sad se mise u Schaffhausenu održavaju srijedom. Inače, za moj pojam, previše se svijeća pali. Reče mi netko da se time unosi svjetlo i stvara “božićna čarolija”. Euharistija ne treba “čarolije”.