Fra Šito’s Singers – Za slobodu i mir u Ukrajini

Fra Šito Ćorić i njegovi Singers (Croatian-Swiss Band Aid) snimili su pjesmu/video spot s oko 450 sudionika kao molitvu za slobodu i mir u Ukrajini i u cijelom svijetu.