Fra Mićo Pinjuh, novi koordinator HKM u Švicarskoj

Fra Mićo Pinjuh, novi koordinator HKM u Švicarskoj

Nakon izbora provedenih među pastoralnim osobljem hrvatskih katoličkih misija  (HKM) u Švicarskoj u srpnju 2011. godine i neophodnih suglasnosti biskupskih konferencija Hrvatske i Bosne i Hercegovine i uprave Hercegovačke franjevačke provincije Uznesenja BDM, Biskupska konferencija Švicarske je na svom jesenskom zasjedanju, održanom od 5. do 7. rujna 2011. u Givisiezu, imenovala o. fra Miću Pinjuha novim nacionalnim koordinatorom hrvatskih katoličkih misija u Švicarskoj na razdoblje od pet godina.

Služba novoga koordinatora započela je 1. siječnja 2012. i trajat će do 31. prosinca 2016. godine.

fra mico pinjuhFra Mićo je rođen 4. rujna 1948. godine u Čerinu (općina Čitluk) u Hercegovini. Temeljnu naobrazbu stekao je u rodnomu mjestu. Klasičnu gimnaziju u Visokom završio je 1966. Filozofsko-teološki studij započeo je u Sarajevu, te nastavio na visokim teološkim učilištima u Schwaz-u u Austriji, odnosno Fuldi i Würzburgu u Njemačkoj. Za svećenika je zaređen 1973. godine. U domovini je službovao u Mostaru, Kočerinu, Čapljini (…) . Hrvatskoj katoličkoj javnosti poznat je kao vrstan organizator, izniman kateheta i neumoran pastoralni djelatnik. Utemeljitelj je i dugogodišnji voditelj glazbeno-liturgijske inicijatice „Zlatna harfa», koja i danas, nakon punih 30 godina, snažno živi u Crkvi u Hrvata. Kao vjeroučitelj i voditelj najrazličitijih skupina mladih vjernika, posebice se trudio oko promicanja pisane riječi među mladima. Tako je, primjerice, za njegova upravljanja franjevačkom župom u Mostaru, ta župa imala oko 1200 pretplatnika Malog koncila – MAK-a. U Švicarsku je došao 2000. i preuzeo HKM Ticino. Od ožujka 2005. voditelj je HKM St. Gallen. Fra Mićo je trenutno član uprave Hercegovačke franjevačke provincije Uznesenja BDM i odgovorni urednik Movisa – službenoga glasila hrvatskih katoličkih misija u Švicarskoj.

Adolf Polegubić
fotografije: Ivan Ivić

Related Articles

Odgovori

Subscribe to the Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!