Dr. ing. Jure Petričević

Dr. ing. Jure Petričević

U Bruggu (Švicarska) umro je 24. veljače 1997. g. istaknuti hrvatski politički emigrant, poljoprivredni i ekonomski stručnjak, publicist i izdavač dr. Jure Petričević.

Dr. Jure Petričević je pripadao istaknutim intelektualcima izvan domovine, čija je aktivnost bila vrlo značajna i plodna. Ne pripadajući ni jednoj stranci, političkoj ili grupi, ostao je čitavog života dosljedan borac za Hrvatsku, za njezinu afirmaciju u Europi i svijetu, za prava hrvatskog naroda i napredak suvremene i samostalne Republike Hrvatske.

Po svojoj općoj i stručnoj naobrazbi, po svojoj neumornoj aktivnosti do zadnjeg dana života, svrstao se među najzaslužnije hrvatske javne radnike nakon II. svjetskog rata. Bio je suradnikom skoro svih političkih, ali ne stranačkih, listova i časopisa izvan Domovine. Napisao je bezbroj članaka, prikaza, stručnih analiza i osvrta, a osnovna mu je zamisao bila: Hrvatska, njezina sloboda i njezina prava.

S mnogo razumijevanja i stručnog pristupa pratio je suvremenu europsku i svjetsku žurnalistiku. Nova stručna izdanja u domovini i svijetu analizirao je brižljivošću i savjesnošću, koja mu je bila svojstvena. Zamjernim intelektualnim sposobnostima pratio je sve što se aktualno događalo u svijetu i u Europi, a posebno ono što se odnosilo na njemu dragu Hrvatsku.

Nije bio samo stručni pisac i publicist već je s velikim uspjehom bio izdavač zapažene Knjižnice »Sloboda«, koju je izdavao u vlastitoj nakladi »Adria« u Bruggu (Švicarska). U okviru Knjižnice »Sloboda« izdao je u Švicarskoj 14 svezaka na njemačkom i hrvatskom jeziku, a zadnja dva sveska (15. i 16) izdao je u Zagrebu.

Knjige naklade »Adria« bile su vrlo povoljno ocijenjene (za pojedine knjige je imao razne suradnike, poznate i priznate stručnjake za suvremena politička, nacionalna i gospodarska pitanja). Ta je Petričevićeva nakladna djelatnost bila u prvome redu upravljena na probleme Hrvatske, njezino stanovništvo, kao i pitanja nacionalnih prava malih naroda u jugoistočnoj Europi. Nadamo se da će poseban prikaz nakladničke djelatnosti dra Jure Petričevića biti uskoro predstavljen domaćoj hrvatskoj javnosti. Raseljena Hrvatska je s posebnom pažnjom primala i čitala pojedine sveske Petričevićeve naklade, a na njemačkom su jezičnom području izdanja Knjižnice »Sloboda« širila istinu o Hrvatskoj i njezinom položaju pod komunsitičkom tiranijom.

Dr. Jure Petričević je rođen 6. listopada 1912. g. u Starigradu pod Velebitom. Radi teških prilika za vrijeme I. svjetskog rata kao dijete je, zajedno s majkom, došao u Slavoniju (Vrbova kod Nove Gradiške), dok mu je otac Stojan-Toma neposredno prije I. svjetskog rata otišao u Sjevernu Ameriku u pečalbu. Gimnaziju je završio u Novoj Gradiški instruirajući slabije đake i uz pomoć tamošnjih rodoljuba, koji su cijenili mladog nadarenog đaka.

Nakon završene gimnazije, upisuje se na Poljoprivredno-šumarski fakultet hrvatskog Sveučilišta u Zagrebu. Profesori su uvidjeli sposobnosti, savjesnost i marljivost studenta Petričevića, te je nakon završenog fakulteta dobio stipendiju za nastavak studija ekonomike agrara u Švicarskoj, gdje je 1942. g. doktorirao na Visokoj tehničkoj školi u Zürichu.

U tijeku II. svjetskog rata vratio se u Nezavisnu Državu Hrvatsku, gdje je bio zaposlen u Ministarstvu poljoprivrede, a odbio je imenovanje na Fakultetu, bez izbora od strane fakultetskog vijeća.

U svibnju 1945. g. povlači se s brojnim hrvatskim građanima i intelektualcima u Austriju, gdje je radio kao poljoprivredni radnik, da bi 1946. g. bio od svojih profesora i prijatelja pozvan u Brugg (Švicarska) gdje se zaposlio u Švicarskom seljačkom savezu. U Švicarskom seljačkom savezu je ostao kao stručnjak zaposlen sve do ostvarenog prava na mirovinu. Sposobnosti su dr. Jure Petričevića došle do punog izražaja u Švicarskom seljačkom savezu, gdje je uživao poseban ugled i stekao ne male zasluge. I nakon umirovljenja, Seljački savez ostavio mu je na raspolaganje uredske prostorije, odakle je vrlo aktivno djelovao sve do svoje smrti u 85-oj godini života.

Nakon smrti, ostala je u rukopisu njegova najnovija knjiga o odnosima NATO —RUSIJA.

Život dra Jure Petričevića je doista bio sav posvećen Hrvatskoj, hrvatskom narodu i njegovom sveukupnom napretku. Posebno su bile zapažene njegove ideje i prijedlozi o obnovi i razvoju poljoprivrede u oslobođenoj zemlji i samostalnoj državi.

Desetljećima je odbijao prihvatiti švicarsko državljanstvo, koristeći izbjegličku putovnicu, ali je odmah 1993. g. dobio hrvatsku domovnicu i putovnicu.

Dr. Jure Petričević ostavlja iza sebe uspomenu nesebičnog, čestitog i nekompromitiranog hrvatskog političkog emigranta. Bio je veliki stručnjak, priznat u krugovima švicarskog javnog života. Posebno je bila zapažena njegova aktivnost u zajednici s predstavnicima Poljaka, Mađara, Čeha, Slovaka i Slovenaca za vrijeme »hladnog rata«. Bio je članom EKMS (Europäische Konferens fü Menchenrechte und Selbstbestimmung) u Švicarskoj.

Osobito je bio aktivan u suradnji s predstavnicima zarobljenih naroda Istočne Europe. Osjetljiv na slobodu i demokraciju, dosljedno se borio za slobodnu Hrvatsku. Iako je dr. Petričević bio u visokim godinama, osjetit će se njegov nestanak, jer je bio intelektualno svjež i dinamičan. Umro je od uzastopnih moždanih udara.

Hvala dr. ing Juri Petričeviću za sve što je učinio za Hrvatsku u svom nesebičnom javnom djelovanju u tijeku više od pola stoljeća!

Lav Znidarčić, 1997., preuzeto s  matica.hr

Dr. Jure Petričević

Related Articles

Odgovori

Subscribe to the Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!