Ljetni programi Hrvatske matice iseljenika

Ljetni programi Hrvatske matice iseljenika

Hrvatska matica iseljenika i ove godine organizira svoje tradicionalne ljetne programe koji podrazumijevaju učenje hrvatskoga jezika i kulture: Sveučilišnu školu hrvatskoga jezika i kulture i Malu školu hrvatskoga jezika i kulture. Također, u proljetnome semestru (9. ožujka 2015.) nastavlja s provođenjem Hrvatskog internetskog tečaja HiT-1, koji je ujedno i jubilarni deseti po redu. Detaljne informacije o ovim programima, kao i o ostalim programima i aktivnostima Hrvatske matice iseljenika, nalaze se na stranici www.matis.hr.

 

Sveučilište u Zagrebu i Hrvatska matica iseljenika
The University of Zagreb & Croatian Heritage Foundation

SVEUČILIŠNA ŠKOLA HRVATSKOG JEZIKA I KULTURE U ZAGREBU
UNIVERSITY SCHOOL OF CROATIAN LANGUAGE AND CULTURE  IN ZAGREB

27. lipnja – 24. srpnja / June 27 – July 24, 2015

Škola je namijenjena mladeži hrvatskoga podrijetla i svim drugim studentima koji žele upoznati Hrvatsku, steći ili proširiti svoje znanje o njoj, naučiti ili usavršiti hrvatski jezik. Sveučilišnu školu mogu pohađati i učitelji hrvatskoga kao inoga jezika koji se žele usavršavati u području ovladavanja inim jezikom sudjelujući u nastavi i pohađajući predmet koji je samo njima namijenjen.

AKADEMSKI PROGRAM obuhvaća 110 školskih sati nastave, 95 sati obavezne nastave i 15 sati dodatne nastave  (jedan školski sat traje 45 minuta). Jezična se nastava sastoji od odvojenih gramatičkih i lektorskih sati. Znanje hrvatskoga jezika dijeli se na tri razine: početnu, srednju i naprednu.
8 ECTS bodova.

PROGRAM IZ HRVATSKE KULTURE I POVIJESTI sastavni je dio Škole koji organizira Hrvatska matica iseljenika. Program podrazumijeva:

  • akademska i terenska predavanja o hrvatskoj kulturi i povijesti;
  • stručno vođene posjete različitim muzejima, galerijama, umjetničkim izložbama, kazališnim predstavama i koncertima, kulturnim i znanstvenim institucijama te susrete s poznatim hrvatskim umjetnicima;
  • studijske izlete u Hrvatsko zagorje i Plitvička jezera koji su uvijek lijepo prihvaćeni.

Polaznici koji polože ispite dobivaju diplomu Sveučilišta u Zagrebu i svjedodžbu s upisanim ocjenama.  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

The University School of Croatian Language and Culture is offered to persons of Croatian background, as well as to any students who want to learn (more) about the Croatian language and culture. The University School may be attended by teachers of Croatian as a foreign language who wish to improve in the field of Second Language Acquisition (SLA) by participating in classes and attending class (Croatian as L2) designed specifically for them.

THE ACADEMIC PROGRAM
comprises of 110 hours. This includes 95 hours of obligatory classes and 15 hours of facultative classes (each session lasts 45 min.). Language classes include grammar lessons and language excercises, i.e. The Croatian course is offered at three levels (beginner, intermediate and advanced).

All academic lectures and study visits on CROATIAN CULTURE & HISTORY make a part of the program organised by the Croatian Heritage Foundation.

  • Academic lectures: Croatian Culture & History in the European & Global Context
  • Guided study visits to museums, art galleries, cultural institutions, concerts, theatre & theatre performances and meetings with outstanding Croatian artists
  • Study trips to Croatian Hinterland and Plitvice Lakes

Students who pass the exam receive a diploma from the University of Zagreb. They also receive a grade report based on achievement.

Za sve dodatne informacije i pristupnicu javite se / For further information and the application form please contact:

HRVATSKA MATICA ISELJENIKA CROATIAN HERITAGE FOUNDATION
Lada Kanajet Šimić, prof.

Odjel za školstvo, znanost i sport
E-mail: lada@matis.hr
Telefon: (385 1) 61 15 116

www.matis.hr

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 
UNIVERSITY OF ZAGREB
E-mail: croatianlang@unizg.hr
Telefon: (385 1) 46 98 103

www.unizg.hr

 


Hrvatska matica iseljenika  /   Croatian Heritage Foundation

MALA ŠKOLA  HRVATSKOGA JEZIKA I KULTURE
LITTLE SCHOOL OF CROATIAN LANGUAGE AND CULTURE

Veselite se i ljetujte s nama u Novom Vinodolskom
Spend a happy holiday with us in Novi Vinodolski

20. – 31. srpnja/ July 20 – 31, 2015
Hrvatska matica iseljenika i ove godine, po dvadeset i treći put, organizira Malu školu hrvatskoga jezika i kulture u Novome Vinodolskom, primorskom ljetovalištu bogate kulturne prošlosti. Temeljni je cilj ovoga ljetovanja da djeca, uzrasta 9-16 godina, koja žive izvan Hrvatske, u zajedništvu s djecom iz različitih mjesta u Hrvatskoj, unaprijede svoje znanje hrvatskog jezika te upoznaju kulturnu i prirodnu baštinu kraja u kojemu borave.
Program škole ostvaruje se putem raznih kreativnih igraonica-radionica (jezična, kulturološka, novinarska, lutkarska, dramska, plesna, filmska) te niza športskih, rekreativnih i zabavnih sadržaja. I još puno, puno veselja i radosnih trenutaka u zdravom, bezbrižnom i sigurnom okolišu pod nadzorom iskusnih i pouzdanih učitelja i voditelja.

Više informacija o programu nalazi se na mrežnoj stranici HMI-ja: http://www.matis.hr/index.php/hr/programi/skole/178-mala-skola-hrvatskoga-jezika-i-kulture-20-31-srpnja-2015
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Novi Vinodolski is an enchanting coastal summer vacation spot rich with cultural history. In the company of children your age and our cheerful trained guides you will learn or improve your knowledge of Croatian language in our interesting daily workshops (languages, culture, journalism, puppet, drama, dance). This year’s program is created for children aged from 9 – 16 years.

And that’s just the beginning! All young participants are encouraged to take a part in sport and other competitions on land and sea, and have fun in the evening dancing, singing and playing games, all in a beautiful, safe and carefree environment supervised by experienced and reliable teachers and guides.

More information about the program is on the website: http://www.matis.hr/index.php/hr/programi/skole/178-mala-skola-hrvatskoga-jezika-i-kulture-20-31-srpnja-2015

Za sve dodatne informacije i pristupnicu javite se/ For further information and the application form please contact:

HRVATSKA MATICA ISELJENIKA
Odjel za školstvo, znanost i šport / Dept. of Education, Science and Sport
Lada Kanajet Šimić, prof., voditeljica odjela / head of dept.
Trg S. Radića 3, 10000 Zagreb, Hrvatska / Croatia
tel: 385 1 61 15 116, fax: 385 1 61 11 522, e-mail: lada@matis.hr

 

Related Articles

Odgovori

Subscribe to the Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!