MUP: Nacrtom prijedloga novog Zakona o osobnoj iskaznici bi bila predviđena mogućnost da i osobe koje nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj mogu zatražiti izdavanje osobne iskaznice

MUP: Nacrtom prijedloga novog Zakona o osobnoj iskaznici bi bila predviđena mogućnost da i osobe koje nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj mogu zatražiti izdavanje osobne iskaznice

Još uvijek su mnogi nesigurni i u nedoumici kako postupiti pri reguliranju prebivališta, još uvijek ne znaju što moraju učiniti, najkasnije do 29. prosinca 2014. kada istječe rok. Mnogobrojni pozivi, mailovi i razgovori u susretima sa zabrinutim sunarodnjacima ponukali su me da skupim pitanja i pošaljem jedan mail na sve one adrese ustanova i institucija za koje smatram da su na neki način upoznati i povezani s problematikom nas Hrvata u iseljeništvu. Uz probleme vezane uz zakon i osobnu iskaznicu, upućena su im još neka za nas važna pitanja. Kako koji odgovor bude pristizao, portal će ga objaviti. Također će nakon određenog vremena biti objavljeno tko je to sve zaprimio mail i odgovorio, a tko je taj isti mail jednostavno ignorirao.

Prvi odgovor stigao je od Ministarstva unutarnjih poslova. U produžetku ovog priloga naći ćete njihov mail i odgovore na upućene im pitanja. Obratite pažnju na one odlomke koji se vežu uz vaše probleme. Svakako veseli nova informacija u kojoj se razmatra Zakon o osobnoj iskaznici. Tu se predviđa mogućnost da i hrvatski državljanin, koji nema prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj, ishodi osobnu iskaznicu u kojoj bi bilo upisano njegovo prebivalište u inozemstvu.

Važno je da svatko dobro razmisli pri ispunjavanju obrasca što je ispunio. Vaš potpis potvrđuje vjerodostojnost ispunjenih podataka. Također obratite pažnju da je po hrvatskom zakonu svaka osoba s prebivalištem u Hrvatskoj s napunjenih 16 godina dužna imati osobnu iskaznicu.

Ruža Studer


Odgovor: Upit

Poštovani,
postupak odjave prebivališta i postupak prijave privremenog odlaska izvan Republike Hrvatske su dva različita instituta.

Obveza odjave prebivališta u Republici Hrvatskoj postoji za one hrvatske državljane koji su iselili iz Republike Hrvatske radi trajnog nastanjenja u drugoj državi. Prema tome, odjaviti prebivalište u Republici Hrvatskoj mora samo ona osoba koja se trajno nastanila u inozemstvu i nema namjeru vraćanja u Republiku Hrvatsku. Prilikom odjave prebivališta ta osoba je dužna vratiti osobnu iskaznicu radi njenog fizičkog poništenja. Napominjemo da odjava prebivališta nije od utjecaja na pitanje vlasništva osobe nad nekretninom s koje adrese se odjavljuje niti je od utjecaja na pitanje državljanstva.

Hrvatski državljanin koji se ne namjerava iseliti iz Republike Hrvatske radi trajnog nastanjenja u drugoj državi, nego privremeno boravi izvan Republike Hrvatske radi obrazovanja, zaposlenja, dugotrajnog liječenja i drugih razloga nije dužan odjaviti prebivalište u Republici Hrvatskoj. Ta osoba je dužna policijskoj upravi ili postaji na čijem području ima prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj dojaviti da privremeno boravi u inozemstvu. Osoba koja privremeno boravi u inozemstvu ima i dalje prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj i ima pravo na osobnu iskaznicu. Dakle, osobe koje su zaposlene u inozemstvu, ali nemaju namjeru trajno se nastaniti u inozemstvu, nisu dužne odjaviti prebivalište u Republici Hrvatskoj. Te osobe su dužne dojaviti da privremeno borave u inozemstvu i dojavu obnoviti nakon proteka razdoblja od 5 godina te nadalje dojavu o privremenom boravku u inozemstvu obnavljati nakon svakog daljnjeg proteka razdoblja od tri godine, ako i dalje budu boravile u inozemstvu.

Uzimajući u obzir vremenski period u kojemu osoba boravi u inozemstvu i vremenski period koliko boravi u Republici Hrvatskoj te je li njezina namjera privremeni boravak u inozemstvu ili iseljenje, dužna je ili odjaviti prebivalište iz Republike Hrvatske ili prijaviti privremeni odlazak izvan Republike Hrvatske.

Vezano za prijedlog da bi u članaku 3. Zakona o osobnoj iskaznici trebalo dodati stavak 3. kojim bi bila predviđena mogućnost da i osobe koje nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj mogu zatražiti izdavanje osobne iskaznice, ističemo da je takva mogućnost predviđena Nacrtom prijedloga novog Zakona o osobnoj iskaznici. Dakle, predviđena je mogućnost da i hrvatski državljanin koji nema prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj ishodi osobnu iskaznicu u kojoj bi bilo upisano njegovo prebivalište u inozemstvu.

Nadalje, dajemo odgovore na vaša pitanja:

1. Ispunjavaju li oni koji desetljećima u inozemstvu žive, čl. 2. Zakona o prebivalištu?
Člankom 2. Zakona o prebivalištu („Narodne novine“, broj:144/12 i 158/13 – Uredba o izmjeni Zakona o prebivalištu), prebivalište je definirano kao mjesto i adresa u Republici Hrvatskoj na kojoj se osoba trajno nastanila radi ostvarivanja svojih prava i obveza vezanih za životne interese kao što su obiteljski, profesionalni, ekonomski, socijalni, kulturni i drugi interesi. Ako osoba duži niz godina živi i radi u inozemstvu a ima prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj i namjerava se u Republiku Hrvatsku vratiti kada u inozemstvu više ne bude postojao razlog zbog kojeg se nalazi u inozemstvu, može zadržati prebivalište u Republici Hrvatskoj ali je dužna dojaviti da privremeno boravi u inozemstvu.

2. Koji postupak preporučujete osobama koje smatraju da su na privremenom boravku u inozemstvu, a osobne iskaznice su im poništene?
Osobi koja prijavljuje privremeni odlazak izvan Republike Hrvatske ne poništava se osobna iskaznica.  Kao što smo u nekoliko navrata naznačili osoba koja privremeno boravi u inozemstvu ima i dalje prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj i ima pravo na osobnu iskaznicu.

3. Imaju li te osobe pravo podnijeti zahtjev za novu osobnu iskaznicu i tko treba snositi troškove ako je osobna iskaznica poništena protiv njihove volje?
Osoba prilikom podnošenja bilo zahtjeva za odjavu prebivališta bilo zahtjeva za prijavu privremenog odlaska izvan Republike Hrvatske popunjava Obrazac 1 i svojom voljom odabire vrstu posla, odnosno odlučuje o razlogu popunjavanja te svojim potpisom potvrđuje točnost i istinitost upisanih podataka. Ukoliko podnosi zahtjev za odjavu prebivališta, zahtjevu je obvezna priložiti osobnu iskaznicu radi fizičkog poništenja i ažuriranja statusa osobne iskaznice u službenim evidencijama ovog Ministarsva. Međutim, osobe koje smatraju da su zbog nedovoljne informiranosti odjavile prebivalište u Republici Hrvatskoj, a namjera im nije bila trajno iseljenje iz Republike Hrvatske mogu se ponovno obratiti nadležnoj policijskoj upravi/postaji zahtjevom za prijavu prebivališta i izdavanja osobne iskaznice.

4. Ispunjavaju li djeca iseljenika rođena u iseljeništvu uvjet prijaviti prebivalište na adresi u Republici Hrvatskoj?
Uzimajući u obzir odredbu članka 5. Zakona o prebivalištu, maloljetno dijete u pogledu prebivališta slijedi roditelje (maloljetno dijete ne može imati prijavljeno prebivalište u mjestu i na adresi različitoj od mjesta i adrese barem jednog od roditelja).

5. Kako postupiti u primjeru gdje roditelji uvjet ispunjavaju, a djeca ne?
Odgovor je naveden pod red. brojem 4.

6. Zašto se ne ponudi mogućnost podnijeti zahtjev i dostaviti osobnu iskaznicu konzularnim predstavništvima?
Obzirom da je osobna iskaznica javna isprava kojom se dokazuje prebivalište u Republici Hrvatskoj, mjesna nadležnost u postupku izdavanja osobne iskaznice vezana je uz prebivalište osobe tako da osobnu iskaznicu nije moguće ishoditi u diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu. Hrvatski državljani koji osim hrvatskog državljanstva imaju i državljanstvo neke druge države imaju pravo u skladu s materijalnim propisima u Republici Hrvatskoj na izdavanje osobnih isprava kojima se dokazuje hrvatsko državljanstvo u koje se upisuju točni i istiniti osobni podaci.

S poštovanjem,
Služba za odnose s javnošću Ministarstva unutarnjih poslova RH


POVEZANI LINKOVI:

 

OSOBNA ISKAZNICA (MUP.HR)

 

OBRAZAC ZA PRIJAVU BORAVIŠTA I PREBIVALIŠTA / ODJAVU PREBIVALIŠTA
ILI PRIJAVU PRIVREMENOG ODLASKA IZVAN RH


Osobna iskaznica Hrvatska

 

 

 

Related Articles

Odgovori

Subscribe to the Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!