Polazi li vaše dijete hrvatsku nastavu?

Polazi li vaše dijete hrvatsku nastavu?

Republika Hrvatska u sklopu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) već dvadeset godina organizira nastavu na hrvatskom jeziku za djecu koja žive u inozemstvu. Nastava se održava na oko 90 lokacija na području cijele Švicarske. Odvija se jednom tjedno, u poslijepodnevnim satima, u trajanju od 90 minuta (dva školska sata, s kraćim odmorom za igru na školskom igralištu). Nastava je uglavnom organizirana u švicarskim osnovnim ili srednjim školama, koje stavljaju svoje učionice na korištenje. Polaženje nastave prilagođeno je učenicima koji vladaju osnovama hrvatskog jezika, za polaznike vrtića, osnovne i srednje škole, najčešći polaznici su učenici od 7 do 15 godina.

U sklopu nastave učenici uče i usvajaju pravila hrvatske gramatike i pravopisa, čitanje i pisanje tekstova, važne događaje iz povijesti, ljepote prirode kroz zemljopis, upoznaju bogatu kulturu, umjetnike, književnike, slikare, kipare, izumitelje, glazbu, narodne običaje, filmsku kulturu itd. Učitelji za nastavu koriste brojnu literaturu, udžbenike i vježbenice, izrađuju nastavne listiće i omogućavaju učenicima bolje razumijevanje nastavog gradiva. Planiranje i izvođenje nastave propisano je Kurikulom koji je prije nekoliko godina objavilo MZOS.
Za polaznike hrvatske nastave u toku godine organizirane su brojne aktivosti: sudjelovanje na priredbama za dolazak sv. Nikole, Majčin dan, Dan državnosti RH, obilježavanje važnih obljetnica iz hrvatske prošlosti, Dani hrvatskog jezika, susreti s književnicima iz domovine, susreti malih kazališnih družina (na kojima djeca nastupaju glumeći u kraćim predstavama, pjevaju, plešu i sviraju instrumente, prema svom izboru i onom što najviše vole), sportski  susreti (natjecanja u nogometu, odbojci, trčanju itd.), organizirano gledanje dječjih igranih i crtanih hrvatskih filmova, posjet knjižnicama uz čitanje priča na hrvatskom jeziku, brojni izleti u Švicarskoj i susjednim zemljama te naravno posjet domovini, sudjelovanje na izložbama dječjih likovih i literarnih radova u Veleposlanstvu i Konzulatu RH, odosno na natječajima koji se orgainziraju u Hrvatskoj (brojni su učenici nagrađeni na natjecanju Zlatna ribica), objavljuju svoje radove u školskom listu Govorimo hrvatski i u dječjim časopisima u domovini (Radost, Smib, Modra lasta), itd.

Dva puta godišnje, na kraju 1. polugodišta i na kraju školske godine, učenici dobivaju potvrde o pohađanju hrvatske nastave (na službenom jeziku kantona) koje se prilažu knjižici s ocjenama iz švicarske škole. Kao dokaz o polaženju hrvatske nastave, na završetku školske godine, učenici dobivaju učeničke knjižice Republike Hrvatske, čime im se priznaje završeni razred u osnovoj školi, odnosno nacionalni predmeti u srednjoj školi. Po završetku školovanja učenici mogu ravnopravo sudjelovati u RH na polaganju države mature, te im je tako omogućeno studiranje u domovini.

Na brojnim nastavim mjestima organizirana je nastava vjeronauka u trajanju 45 minuta, na kojoj se učenici pripremaju i za Prvu pričest i Krizmu. U suradnji s Hrvatskim katoličkim misijama održavaju se zajedničke priredbe u misijskim prostorijama.

Udruga roditelja učenika hrvatske nastave  sudjeluje u organizaciji brojnih školskih aktivnosti. Na području svake škole djeluje Mjesni školski odbor koji aktivo pomaže u organizaciji priredbi i izleta itd. Članovi školskog odbora sastaju se na Godišnjoj skupštini, najčešće u uredu u Dietikonu, krajem godine.

Važne podatke o hrvatskoj nastavi, o nastavim mjestima, vremenu održavanja nastave, školskim aktivnostima, radovima učenika, popis učitelja i njihove biografije, te adresu ureda hrvatske nastave i broj telefona koordinatora naći ćete na internetu: www.hds-ch.com.

Iako je školska godina započela i dalje se mogu upisivati novi učenici, s toga se obratite na školu koja je najbliža vašem mjestu stanovanja i kontaktirajte učitelje hrvatske nastave.
Ove školske godine bila je velika promjena učitelja. Učitelji imaju ugovor o radu s MZOS na određeno vrijeme (dvije do četiri godine). Tako da ove školske godine u Švicarsku dolazi devet novih učitelja i koordinator. Većina je počela s održavanjem nastave 1.9. prema ugovoru, no na nekoliko mjesta učitelji, nešto duže nego što je predviđeno, čekaju vizu za Švicarsku. Njihov se dolazak uskoro očekuje, tako da se učenici već polako mogu pripremati za nastavu.

Hrvatska škola mjesto je radosnog susreta djece i njihovih roditelja, mjesto očuvanja svojih hrvatskih korijena i svog identiteta.

Tamara  Benčić

Hrvatska nastava u svicarskoj

hrvatska nastava govorimo hrvatski

Related Articles

Odgovori

Subscribe to the Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!