Preminuo fra Milan Lončar

Preminuo fra Milan Lončar

U utorak 31. siječnja preminuo je u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar Fra Milan Lončar, u 79. godini života i 53. godini svećenstva. Rođen je 25. srpnja 1944. Vinjanima kraj Posušja. Studij filozofije i teologiju pohađao je u Sarajevu na Franjevačkoj teologiji. Nakon toga, studij nastavlja u Königsteinu u Njemačkoj. Postdiplomski studio je završio na Institutu za katehetiku i homiletiku u Münchenu i završava s diplomom homiletike i andragogike. U Münchenu je završio i studij religijske pedagogije na Teološkom fakultetu Sveučilišta u Münchenu.

U redovništvo je stupio 14. srpnja 1963. godine na Humcu. Za svećenika je zaređen 27. lipnja 1970. godine u Königsteinu u Njemačkoj. Tijekom redovništva je obnašao razne službe i služio u mnogim župama.

Bio je misionar u HKM u Zürichu te voditelj HKM St. Gallen. Za vrijeme domovinskog rata snažno se zalagao za organiziranje prikupljanja humanitarne pomoći za postradale u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, a bio je zapažen i njegov medijski angažman u promicanju istine o ratnim zbivanjima.

Kasnije je bio župnik u Posušju, gdje radio je na izgradnji župne crkve i drugih sadržaja oko nove i stare crkve u Posušju. Bio je angažiran i u drugim crkvenim i društvenim aktivnostima, a pored svega navedenoga, pisao je knjige i prevodio.

U priloženom videoprilogu možete pogledati nekoliko arhivskih priloga o fra Milanu Lončaru.

Related Articles

Subscribe to the Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!