Prethodna registracija birača

Prethodna registracija birača

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Bernu i Generalni konzulat u Zürichu poslali su objave o prethodnoj registraciji birača za predstojeće izbore. Objava Veleposlanstva odnosi na hrvatske državljane koji trajnije borave u kantonima koji su u konzularnoj nadležnosti Veleposlanstva, te hrvatski drzavljani u Kneževini Liechtenestein. Za hrvatske državljane u ostalim kantonima, objavu je pripremio Generalni konzulat RH u Zürichu. Prethodne registracije izvršene na proteklim izborima ne vrijede i za nastupajuće, već je potrebno ponovno se registrirati (oni koji to moraju).

Za sve nedoumice i dodatna pitanja hrvatski državljani mogu se informirati putem veleposlanstva ili konzulata gdje će dobiti provjerene i službene informacije, jer ponekad se inače dobronamjerne informacije dobivene od prijatelja, rodbine ili poznanika pokažu kao netočne, što dovodi do nesporazuma na dan izbora i eventualnih neugodnih situacija.

 

VELEPOSLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE – Konzularni odjel
KROATISCHE BOTSCHAFT – Konsularabteilung
BERN
Thunstrasse 45
CH-3005 Bern

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Bernu, na temelju članka 17. stavak 2. Zakona o popisima birača (Narodne novine 19/07) ponovno daje

OBJAVU O PRETHODNOJ REGISTRACIJI BIRAČA

Pozivaju se na prethodnu registraciju u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Bernu radi glasovanja na nastupajućim izborima za Hrvatski sabor slijedeće kategorije birača:
•    Birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a trajnije borave u inozemstvu
•    Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a od održavanja posljednjih izbora su promijenili prebivalište u inozemstvu (npr. iz Bosne i Hercegovine ili SR Njemačke su doselili u Švicarsku)
•    Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a unutar Švicarske su promijenili kantonalnu nadležnost hrvatskih diplomatsko- konzularnih predstavništava (npr. iz Zuricha preselili u Basel)
•    Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a nisu upisani u popis birača

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Bernu će primati zahtjeve (pismeno, usmeno ili telefonom) hrvatskih državljana iz kantona: Basel-Land, Basel-Stadt, Bern, Fribourg, Jura, Neuchatel, Solothurn, Ticino, Valais, Vaud, Ženeva, kao i Kneževine Lihtenštajn.

Zahtjevi se zaprimaju do najkasnije 14 dana prije dana određenog za održavanje izbora. U istom roku birači mogu odustati ili promijeniti prethodnu registraciju.

Birači bez prebivališta u Republici Hrvatskoj koji će se na dan izbora zateći u Republici Hrvatskoj trebaju se prethodno registrirati pri nadležnom tijelu u Republici Hrvatskoj koje vodi popis birača prema mjestu njihovog boravka u RH, ali tek nakon raspisivanja izbora.

Pregled popisa birača s prebivalištem u Republici Hrvatskoj dostupan je na internetskim stranicama Ministarstva uprave: www.uprava.hr, a za birače bez prebivališta u Republici Hrvatskoj i s prebivalištem u Gradu Zagrebu u Središnjoj evidenciji popisa birača i birača upisanih u popis birača Grada Zagreba putem www.zagreb.hr.

Za sve dodatne informacije obratite nam se putem telefona: 031 352 5080 radnim danom od 14 do 17 sati, te e-maila: vrhbern@mvpei.hr .

Mr. sc. Jakša Muljačić
veleposlanik

 


 

GENERALNI KONZULAT REUBLIKE HRVATSKE
GENERALKONSULAT DER REPUBLIK KROATIEN
ZÜRICH

Bellerivestrasse 5, 8008 Zürich
Telefon: 044 386 67 50  |  044 386 67 51  |  Fax: 044 422 83 54

 

Generalni konzulat Republike Hrvatske u Zürichu, na temelju članka 17. stavak 2. Zakona o popisima birača (Narodne novine 19/07) ponovno daje

OBJAVU O PRETHODNOJ REGISTRACIJI BIRAČA

Pozivaju se na prethodnu registraciju u Generalnom konzulatu Republike Hrvatske u Zürichu radi glasovanja na nastupajućim izborima za Hrvatski sabor slijedeće kategorije birača:
•    Birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a trajnije borave u inozemstvu
•    Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a od održavanja posljednjih izbora su promijenili prebivalište u inozemstvu (npr. iz Bosne i Hercegovine ili SR Njemačke su doselili u Švicarsku Konfederaciju)
•    Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a unutar Švicarske su promijenili kantonalnu nadležnost hrvatskih diplomatsko- konzularnih predstavništava (npr. iz Berna preselili u Zürich)
•    Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a nisu upisani u popis birača

Generalni konzulat zaprimat će zahtjeve pismeno, usmeno ili telefonom.

Zahtjevi se zaprimaju do najkasnije 14 dana prije dana određenog za održavanje izbora. U istom roku birači mogu odustati ili promijeniti prethodnu registraciju.

Birači bez prebivališta u Republici Hrvatskoj koji će se na dan izbora zateći u Republici Hrvatskoj trebaju se prethodno registrirati pri nadležnom tijelu u Republici Hrvatskoj koje vodi popis birača prema mjestu njihovog boravka u RH, ali tek nakon raspisivanja izbora.

Pregled popisa birača s prebivalištem u Republici Hrvatskoj dostupan je na internetskim stranicama Ministarstva uprave: www.uprava.hr, a za birače bez prebivališta u Republici Hrvatskoj i s prebivalištem u Gradu Zagrebu u Središnjoj evidenciji popisa birača i birača upisanih u popis birača Grada Zagreba putem www.zagreb.hr.

Za sve dodatne informacije obratite nam se putem telefona: 044 386 67 50 radnim danom od 9 do 16 sati, odnosno ponedjeljkom i srijedom od 9 do 18 sati te e-maila: zurich@mvpei.hr.

Generalni konzul
Mr. sc. Hrvoje Cvitanović, LL.M

 


Obrazac za prijavu Veleposlanstva RH u Bernu

Obrazac za prijavu Konzulata RH u Zürichu

 


 

Related Articles

Odgovori

Subscribe to the Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!