Sastanak gospodarstvenika u ZH – Croatian Business Club

Sastanak gospodarstvenika u ZH – Croatian Business Club

Slijedom inicijative Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Zürichu na području poboljšanja gospodarske suradnje Hrvatske i Švicarske, poduzeto je niz inicijativa. Sa švicarskom komorom OSEC suorganiziran je Adria Anlass – prezentacija mogućnosti gospodarske i investicijske suradnje Hrvatske i Švicarske (u svibnju 2012.), gdje su predstavnici nadležnih ministarstava Republike Hrvatske upoznali švicarske gospodarstvenike i članove komora o mogućnostima, interesima, strukturi i kapacitetima hrvatskog gospodarstva.

Drugi projekt bio je udruživanje gospodarstvenika hrvatskog porijekla aktivnih u Švicarskoj. Pri sakupljanju kontakata od strane konzulata utvrđeno je da se većina gospodarstvenika hrvatskog porijekla udaljila od hrvatskih domovinskih društava i udruga, tako da je u više navrata primijećeno da se poslovni ljudi hrvatskog porijekla, aktivni čak u istim gospodarskim granama, uopće ne poznaju.

U prostorijama Generalnog konzulata RH u Zürichu, na inicijativu generalnog konzula Hrvoja Cvitanovića, održana su dva pripremna sastanka dvadesetak utjecajnih gospodarstvenika s područja nadležnosti konzulata. Sastanci su održani 23. studenog 2012. i 11. siječnja 2013. Ustrojen je Croatian Business Club Switzerland koji će u ime članova otpočeti razmjenu kontakata od interesa, izravno surađivati na ovom tržištu, te se aktivnije uključiti na gospodarskom i investicijskom tržištu Hrvatske i regije.

Na sastancima organiziranim u konzulatu utvrđen je interes za konkretnu suradnju, isti žele biti nazočni u RH i regiji, no poglavito nastupati organizirano. Tim slijedom konzulat je uključio i jednu odvjetničku kancelariju koja će razmotriti pravno utemeljenu ustrojbenu platformu. Osim toga, pokrenuti će se internet stranica na kojoj će biti predstavljena struktura članova s profilima tvrtki te će se formirati odgovarajuće grupe na društvenim mrežama (Linkedin, Facebook). Navedene aktivnosti koristile bi komunikaciji i promociji projekata od interesa za Hrvatsku i Švicarsku.

Konkretni interes gospodarstvenici pokazuju za suradnju s hrvatskim malim i srednjim poduzećima na području obrade metala, informatike, vađenja i prerade kamena i mramora, proizvodnji zdrave i visokokvalitetne hrane te na polju zdravstvenog turizma. Dogovoren je sljedeći sastanak na operativnoj razini. Planira se precizirati način i opcije sudjelovanja zainteresiranih gospodarstvenika hrvatskog porijekla. Pripremljena platforma, trebala bi poslužiti kao osnova koju bi Croatian Business Club predstavio svim zainteresiranim, jer upravo uključivanjem što većeg broja Hrvata na području Švicarske i Hrvatske, a u perspektivi i šire, osiguralo bi olakšanje ostvarenja gospodarskih, investicijskih i drugih interesa u potpunosti.  Veä postoje npr. Croatian-Japanese Business Club i Croatian-Israel Business Club. Dodatna suradnja s tim i takvim udruženjima sigurno će doprinijeti proširenju informacijskih kanala konkretno zainteresiranih za gospodarsku, investicijsku i poslovnu suradnju od koristi za Domovinu, a i Hrvate u iseljeništvu.

Skrećemo pozornost na činjenicu da su gospodarstvenici hrvatskog porijekla u Švicarskoj zainteresirani za aktivniju suradnju s Domovinom, međutim potrebno je bolje ustrojiti mogućnosti uspostavljanja međusobnog kontakta zainteresiranih i izvješćivanje o pripremljenim investicijskim projektima. Tim slijedom organizirat će se posjet gospodarskim subjektima u Republici Hrvatskoj, u čijoj organizaciji će sudjelovati i Generalni konzulat. Ispostava Croatia Airlines u Zürichu izrazila je konkretni interes sudjelovati, te pomagati u okviru svojih mogućnosti rad i kontakte Croatian Business Cluba u Republici Hrvatskoj.

Ivan Ivić

Konzul Hrvoje Cvitanović se obraća okupljenim gospodarstvenicima u konzulatu u Zürichu.
Konzul Hrvoje Cvitanović se obraća okupljenim gospodarstvenicima u konzulatu u Zürichu.
Uvodne riječi konzula Hrvoja Cvitanovića (lijevo) i Zlatka Deželjina (HTZ).i
Uvodne riječi konzula Hrvoja Cvitanovića (lijevo) i Zlatka Deželjina (HTZ).i
Sudionici prvog sastanka u studenom 2012.
Sudionici prvog sastanka u studenom 2012.

{gallery}stories/foto/gospodarstvo/konzulat_business/{/gallery}

Related Articles

Odgovori

Subscribe to the Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!