Sveučilišna škola hrvatskog jezika i kulture u Zagrebu

Sveučilišna škola hrvatskog jezika i kulture u Zagrebu

Škola je namijenjena mladeži hrvatskoga podrijetla i svim drugim studentima koji žele upoznati Hrvatsku, steći ili proširiti svoje znanje o njoj, naučiti ili usavršiti hrvatski jezik.

Sveučilište u Zagrebu i Hrvatska matica iseljenika
The University of Zagreb & Croatian Heritage Foundation

SVEUČILIŠNA ŠKOLA HRVATSKOG JEZIKA I KULTURE U ZAGREBU
UNIVERSITY SCHOOL OF CROATIAN LANGUAGE AND CULTURE IN ZAGREB

25. lipnja – 22. srpnja / June 25 – July 22, 2016

Škola je namijenjena mladeži hrvatskoga podrijetla i svim drugim studentima koji žele upoznati Hrvatsku, steći ili proširiti svoje znanje o njoj, naučiti ili usavršiti hrvatski jezik. Sveučilišnu školu mogu pohađati i učitelji hrvatskoga kao inoga jezika koji se žele usavršavati u području ovladavanja inim jezikom sudjelujući u nastavi i pohađajući predmet koji je samo njima namijenjen.

AKADEMSKI PROGRAM obuhvaća 110 školskih sati nastave, 95 sati obavezne nastave i 15 sati dodatne nastave (jedan školski sat traje 45 minuta). Jezična se nastava sastoji od odvojenih gramatičkih i lektorskih sati. Znanje hrvatskoga jezika dijeli se na tri razine: početnu, srednju i naprednu. 8 ECTS bodova.

PROGRAM IZ HRVATSKE KULTURE I POVIJESTI sastavni je dio Škole koji organizira Hrvatska matica iseljenika. Program podrazumijeva:
– akademska i terenska predavanja o hrvatskoj kulturi i povijesti;
– stručno vođene posjete različitim muzejima, galerijama, umjetničkim izložbama, kazališnim predstavama i koncertima, kulturnim i znanstvenim institucijama te susrete s poznatim hrvatskim umjetnicima;
– studijske izlete u Hrvatsko zagorje i Plitvička jezera koji su uvijek lijepo prihvaćeni.

Polaznici koji polože ispite dobivaju diplomu Sveučilišta u Zagrebu i svjedodžbu s upisanim ocjenama.


The University School of Croatian Language and Culture is offered to persons of Croatian background, as well as to any students who want to learn (more) about the Croatian language and culture. The University School may be attended by teachers of Croatian as a foreign language who wish to improve in the field of Second Language Acquisition (SLA) by participating in classes and attending class (Croatian as L2) designed specifically for them.

THE ACADEMIC PROGRAM comprises of 110 hours. This includes 95 hours of obligatory classes and 15 hours of facultative classes (each session lasts 45 min.). Language classes include grammar lessons and language excercises, i.e. The Croatian course is offered at three levels (beginner, intermediate and advanced).

All academic lectures and study visits on CROATIAN CULTURE & HISTORY make a part of the program organised by the Croatian Heritage Foundation.
– Academic lectures: Croatian Culture & History in the European & Global Context
– Guided study visits to museums, art galleries, cultural institutions, concerts, theatre & theatre performances and meetings with outstanding Croatian artists
– Study trips to Croatian Hinterland and Plitvice Lakes

Students who pass the exam receive a diploma from the University of Zagreb. They also receive a grade report based on achievement.

Za sve dodatne informacije i pristupnicu javite se / For further information and the application form please contact:
HRVATSKA MATICA ISELJENIKA
CROATIAN HERITAGE FOUNDATION
Lada Kanajet Šimić, prof. Odjel za školstvo, znanost i sport
E-mail: lada@matis.hr
Telefon: (385 1) 61 15 116 www.matis.hr

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
UNIVERSITY OF ZAGREB
E-mail: croatianlang@unizg.hr
Telefon: (385 1) 46 98 103 www.unizg.hr

Related Articles

Odgovori

Subscribe to the Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!