Izborni godišnji zbor HDZ-a CH/FL

U nedjelju 6. travnja održan je u Zürichu (hotel Spirgarten) Izborni godišnji zbor HDZ-a za Švicarsku i Liechtenstein. Zbor je otvorio predsjednik Ivan Roščić, koji je na ovom skupu ponovno izabran za predsjednika.

Nakon otpjevane hrvatske himne odana je minutom šutnje počast svima onima koji su pali za Hrvatsku, a potom je pljeskom pozdravljena vijest o ulasku Hrvatske u NATO. Pošto su svi prisutni prihvatili ponuđeni dnevni red i izabrali zapisničara (Dragutin Krištović) uslijedila su izvješća predsjednika, tajnika i rizničara.

Predsjednik Ivan Roščić u svom se izlaganju o aktivnostima u protekle četiri godine poslužio kronološkim zapisima sa stranačke internet stranice. Srž djelovanja bila je pripremanje i sprovođenje raznih manifestacija te sudjelovanje u programima drugih udruga u Švicarskoj. Često su pružali podršku i čelnicima stranke i raznim delegacijama pri njihovom boravku u Švicarskoj. Koordinacija sa središnjicom u Zagrebu je bila dobra, što se ne može reći i za koordinaciju s nekim ograncima u Švicarskoj. Nakon Roščića svoje izvješće pročitao je i Dragutin Krištović, glavni tajnik HDZ-a u Švicarskoj. Kao uspjeh u svom četverogodišnjem mandatu naveo je rješavanje problema članskih iskaznica i uspješna putovanja u Zagreb (ministarstvo iseljeništva) i Vukovar, a kao velika razočaranja pokušaje oživljavanja i reorganizacije ogranaka u Luzernu, Bernu i Baselu. Budući da se rizničar Nikola Bezmalinović trenutno nalazi u Hrvatskoj, njegov pripremljeni blagajnički izvještaj pročitao je Ivan Roščić. Stranka je odjavila prostorije jer se to financijski više nije moglo izdržati, tako da je to sada malo rasteretilo blagajnu. Sredstva se uglavnom troše na uredski materijal i poštarinu te na razne skupove i goste iz domovine. Od ostalih članova predsjedništva najprije se prisutnima obratio Drago Šantak. Šantak je član od samog osnutka 1989. i osnivač je ogranka St.Gallen. Odlaskom u mirovinu i čestim boravkom u Hrvatskoj nije u mogućnosti angažirati se u radu stranke te je najavio svoj odlazak iz predsjedništva. Dr. Vlado Sanader rekao je nekoliko riječi o suradnji sa švicarskim parlamentarnim strankama, a najmlađi član predsjedništva Marko Kos o problemu nedostatka mlađih članova. Nakon izlaganja članova presjedništva uslijedila je rasprava o ovim izvješćima, a dotaknuta su i neka druga aktualna pitanja.

Donešen je i prijedlog reorganizacije HDZ-a Švicarske. Ogranci bi ostali, ali se ukida Izvršni odbor ogranka, a svaki ogranak bira koordinatora i njegovog zamjenika, koji bi automatski ušli u Koordinacioni odbor HDZ-a Švicarske. Također bi se ukinuli svi računi ogranaka, a oformila bi se središnja blagajna, tajništvo i arhiv. Taj je prijedlog kasnije jednoglasno prihvaćen.

Uslijedila je glavna točka dnevnog reda – raspuštanje sadašnjeg predsjedništva i biranje novog. Predsjednik ostaje Ivan Roščić. Osim njega u predsjedništvo ulaze dr. Vlado Sanader, Nikola Bezmalinović, Dragutin Krištović, Marko Kos, Anton Olić, Franjo Palčić, Zvonko Petrović, Julijana Sokač, Mara Cvijetić i Milan Marasović. Na prvoj konstitutivnoj sjednici oni će između sebe izabrati dopredsjednike, tajnika i rizničara. Nadzorni odbor sačinjavaju Ante Jukić, Stjepan Klopotan, Ante Smojver i Jozo Parlov. Gotovo svi oni, a i neki drugi članovi, biti će i u izaslanstvu koje će sudjelovatri na dvanaestom općem saboru HDZ-a 26. travnja u Zagrebu.

Ivan Ivić

Image
Dosadašnje predsjedništvo: Kos, Šantak, Krištović, Roščić, Sanader i Petrović.

Image
Ivan Roščić (u sredini) čita izvješće.

Image
Drago Šantak napušta predsjedništvo.

Image
Dr. Vlado Sanader (desno) lobira za Hrvatsku kod švicarskih stranaka.

Image
Dr. Josip Gregurek (u sredini) uključio se u raspravu o reorganizaciji stranke u CH.

Image
Josip Holjevac: Kako omasoviti članstvo?

Image
Rasprava o izvješćima.

Related Articles

Odgovori

Subscribe to the Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!