Nobelovac Vladimir Prelog

Nobelovac Vladimir Prelog

U siječnju 1998. godine u Zürichu je umro prof. Vladimir Prelog, nobelovac, Hrvat rođenjem i osjećanjem. Iako je preko pola vijeka proveo u svojoj novoj domovini, Švicarskoj, duboko je bio povezan s Hrvatskom, pogotovo s hrvatskim znanstvenicima, kemičarima. Vladimir Prelog je rođen 23. srpnja 1906. godine u Sarajevu, gdje je njegov otac bio profesor na gimnaziji. Tamo započinje pohadjati pučku školu, a nakon preseljenja u Zagreb, 1915., nastavlja ju i završava u Zagrebu. Iza trećeg razreda gimnazije otac prelazi sa službom u Osijek, pa i mali Prelog polazi s njim i tamo pohađa gimnaziju, nepuna dva razreda. Međutim, bilo je to dovoljno da pod utjecajem svog profesora Ivana Kurie iskaže posebni interes za kemiju.

Ponovo seli u Zagreb gdje maturira 1924. godine, a zatim po očevoj zelji odlazi na studij u Prag. Već 1928. diplomira, a odmah zatim (1929.) i doktorira na Češkoj visokoj tehničkoj školi, na Kemijsko-inženjerskom odjelu. Bilo je to doba svjetske gospodarske krize, kada nije bilo lako dobiti zaposlenje, pa se Prelog nije vratio u tadašnju Jugoslaviju, nego je prihvatio posao u Pragu, u malom laboratoriju za proizvodnju finih kemikalija “Driza”. Uz svoj redovni posao pokazuje interes za znanstveni rad i u poslijepodnevnim satima počinje znanstveno raditi pod mentorstvom dr. Rudolfa Lukesa i prof. Emila Votoceka. S njima objavljuje niz radova iz područja organske sintetske kemije i kemije prirodnih spojeva.

Prelogove znanstvene članke zamijetili su i profesori Tehničkog fakulteta u Zagrebu, te su ga pozvali da nakon umirovljenja prof. Ivana Mareka, zauzme njegovo mjesto u Zavodu za organsku kemiju. Mladi dr. Prelog prihvaća poziv, te krajem 1934. godine preuzima mjesto docenta za predmet “Organska kemija”. Zatekao je Zavod sa skromnom opremom, usmjerenom pretežno nastavi i organskoj mikroanalizi, što je bila Marekova specijalnost. Međutim, Vladimir Prelog je vrlo brzo smislio ambiciozne istraživačke planove u području organske sintetske kemije, a počeo ih je i ostvarivati s grupom studenata, diplomanada i doktoranada. Svi su oni zdušno istraživački radili pod vodstvom docenta, a kasnije izvanrednog profesora, dr. Preloga.

U Ružičkinom Laboratoriju za organsku kemiju na ETH (Eidgenossische Technische Hochschule) ponovo prolazi sve stupnjeve od privatnog docenta do redovitog profesora, a poslije, 1957., Prelog postaje Ružičkinim nasljednikom. Nekoliko desetljeća je Prelog ostvarivao vrhunske rezultate u organskoj sintetskoj kemiji, naročito u stereokemiji, gdje je s Cahnom i Ingoldom postavio i poznata CIP-pravila (C=Cahn, I=Ingold, P=Prelog) za označavanje apsolutne konfiguracije kiralnih spojeva (R- i S-konfiguracije). Razjasnio je strukturu antibiotika rifamicina i boromicina, radio je na steroidima, sintetizirao je ferimicin. Do 1975. godine je objavio preko 350 znanstvenih radova, a njegove je izvanredne rezultate prepoznao i Nobelov komitet u Stockholmu, dodijelivši mu te godine Nobelovu nagradu za kemiju.

Poznato je da je prof. Prelog početkom agresije na Hrvatsku digao svoj glas protivljenja. Dao je nekoliko interviewa iz kojih je vrlo nedvosmisleno bilo vidljivo koliko osuđuje agresore. U javnosti je najviše odjeknuo Apel za mir u Hrvatskoj, što ga je 1991. medju prvima potpisao, zajedno s mnogobrojnim nobelovcima.

Osim brojnih svjetskih priznanja i nagrada, prof. Prelog je još za života dobio i vrhunska priznanja u Hrvatskoj. Bio je počasni doktor Sveučilišta u Zagrebu i Osijeku, počasni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, počasni građanin Zagreba i Osijeka, nositelj medalje “Božo Težak” Hrvatskog kemijskog društva, a 1996. je dobio visoko odlikovanje Republike Hrvatske “Orden Danice s likom Ruđer Boškovića”. Prilikom obilježavanja jubileja 75 godina osnutka tvornice PLIVA i 60 godina organiziranog istraživačkog rada u PLIVI, prof. Prelogu je dodijelila zlatnu medalju. Još se živo sjećamo te svečanosti s početka 1997. godine, održane u Hrvatskom generalnom konzulatu u Zürichu, kojoj je bio nazočan i g. veleposlanik Šarčević i tadašnji generalni konzul Benjamin Tolić. Tada se prof. Prelog zadržao u živahnom razgovoru puna dva sata.

Vladimir Prelog (1906-1998)
Nobelpreis für Chemie 1975
(gemeinsam mit J.W. Cornforth, Australien / England)

Vladimir Prelog ist der Verfasser des aktuellen Nomenklatursystems der räumlichen Molekularkonfiguration. In den fünfziger Jahren faszinierten ihn die chiralen Moleküle: «Chiral» wird vom griechischen chira ( Hand) abgeleitet. Wie unsere rechte und linke Hand existieren diese Moleküle in zwei identischen, aber nicht deckungsgleichen Formen. Um die zwei Konfigurationen unterscheiden zu können, hat Prelog die Bezeichnungen «R» (vom lateinischen rectus = rechts) und «S» (vom lateinischen sinister = links) eingeführt. Er erarbeite auch eine Methode, die es ermöglicht, die räumliche Anordnung organischer Moleküle – wie Alkohol – und der Komplexe vorauszusagen, bevor sie im Labor synthetisiert werden.

Vladimir Prelog wurde 1906 im österreichisch-ungarischen Sarajewo geboren und studierte am Technischen Institut in Prag. Nach einem Doktorat in Prag und einigen Jahren Assistenz an den Universitäten Prag und Zagreb begab er sich Anfang der vierziger Jahre auf Einladung von Leopold Ruzicka, Professor an der ETH Zürich und Nobelpreisträger für Chemie (1939), nach Zürich. 1950 wurde er zum Professor ernannt und folgte sieben Jahre später Ruzicka an der Spitze des Instituts für Organische Chemie.
Die R-Form und die S-Form der Milchsäure sind spiegelbildlich zueinander wie die rechte Hand zur linken.
Das Lieblingsgebiet von Prelog war immer die Stereochemie (die räumliche Anordnung der Atome in chemischen Verbindungen). Er begann seine Karriere mit einer Arbeit über die «Mittleren Ringe», d.h. über die 8 bis 11 Kohlenstoffatome enthaltenden zyklischen Moleküle. Ihm gelang die Synthetisierung ungewöhnlicher Ringe – zum Erstaunen seiner Kollegen, die deren Existenz für unmöglich gehalten hatten!

Prelog interssierte sich auch für enzymatische Reaktionen. Er zeigte u.a. auf, dass der Erfolg solcher Reaktionen auch ein sich in drei Dimensionen abspielendes Geschehen ist, das davon abhängt, wie sich das Enzym an das Substrat bindet. Prelog erhielt 1975 den Nobelpreis für Chemie «in Anerkennung seiner Arbeiten über die Stereochemie der organischen Moleküle und deren Reaktionen».

Vladimir Prelog na jednom simpoziju u Lindau 1988. godine.
Vladimir Prelog na jednom simpoziju u Lindau 1988. godine.

Related Articles

Odgovori

Subscribe to the Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!